Litteratursalg indstillet.

Vores litteraturansvarlige har måtte stoppe.

Så litteratursalget er indtil videre indstillet, indtil vi finder en ny ansvarlig.

Hvis du vil overveje at tage posten, så skriv til os.

Du skal sende en gang om ugen og du får ordrerne på mail.

Du vil også skulle lave en MobilePay box, der er gratis, så du kan se at betaling er gået ind.

Der er i snit 1-3 ordrer om ugen.

PS alle ordrer der er inde nu vil blive afsendt.

Navneskift

CoDA bestyrelse har i dag besluttet at ændre navn til CoDA Hovedservicegruppe. CoDA HSG.

For at gøre det mere tydeligt at vi arbejder efter 2. tradition:

2. Når det drejer sig om gruppens anliggender, er der kun én autoritet – en kærlig Højere Magt som udtrykt i vores gruppesamvittighed. Vores ledere er kun betroede tjenere, de regerer ikke.

Ekstra online møder

Mens Corona karantænen opretholdes har vi besluttet at lave ekstra online møder.

De vil foregå mandag, onsdag og fredag fra 10.30 – 11.30.

Sådan deltager du i mødet:
Klik på https://zoom.us/j/8372439382
Lad den installere Zoom.
Vælg: “Join with Computer Audio”

Emnerne vil blive besluttet på møderne efter principperne i 1. tradition.

Og alle møder er åbne, som de altid er i CoDA.

Corona foranstaltninger

Vi har i dag beslutter at vi laver mandagsmødet i Ringsted og tirsdags mødet i Vanløse om til onlinemøder i CoDAs zoom gruppe de næste to uger eller indtil andet meldes ud af myndighederne. Vedr. Corona.
Sådan deltager du i mødet:
Klik på https://zoom.us/j/8372439382
Lad den installere Zoom.
Vælg: “Join with Computer Audio”

Dvs der er onlinemøder mandag 17.45, tirsdag 19.00, torsdag 20.30 og søndag 20.30. Frem til mandag den 30/3.

Håber vi ses.

Nyt fra bestyrelsen

Vi afholdt i dag møde i CoDAs bestyrelse og vi opgjorde økonomien, som ser fornuftigt ud alle steder. Men, vi aftalte at vi vil lave en opsparing til fremtidige udgivelse af dansksproget CoDA litteratur. Der er stadig et stykke vej, både økonomisk og i oversættelsesarbejdet.

Vi aftalte også at vi fremadrettet retter priserne på litteratur. Der vil komme ny prisliste snarest. Men, kan sige at en grundbog kommer til at koste 150,- fremover.

Vi talte om en bekymring over, at der bliver indledt af folk der ikke laver CoDA trin og derfor deler løsninger fra andre fællesskaber på møderne.

Vi aftalte at foreslå møderne at indskrive i deres mødetekst, der hvor man spørger til indleder næste gang. At “vi foretrækker at det er folk der laver CoDA trin, der indleder på møderne”.

Dernæst blev det rejst at der på møderne ind imellem sker, at nogen deler om ikke godkendt litteratur eller om løsninger der ikke er fra CoDAs program.

Vi foreslår derfor at møderne indskriver i deres mødetekst efter Cross-talk erklæring “På CoDA møder deler vi kun om CoDA godkendt litteratur og Vi deler kun CoDA program,  CoDA trin og CoDA traditioner. ”

Vi opfordrer også møderne til på næste forretningsmøde at tage op, hvordan de vil håndtere når cross-talk retningslinjerne ikke bliver overholdt. Vi blev enige om at det vil vi overlade til det enkelte møde at afgøre.

Referat og tidligere referater kan se her