De 12 traditioner for CoDA

1. Vores fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af CoDA sammenhold.

2. Når det drejer sig om gruppens anliggender, er der kun én autoritet – en kærlig Højere Magt som udtrykt i vores gruppesamvittighed. Vores ledere er kun betroede tjenere, de regerer ikke.

3. Det eneste krav til medlemskab i CoDA er et ønske om sunde og kærlige forhold.

4. Hver gruppe bør være selvstændig undtagen i sager, der angår en anden gruppe eller CoDA som helhed.

5. Hver gruppe har kun ét primært formål – at bringe budskabet videre til andre medafhængige, som stadig lider.

6. En CoDA gruppe bør aldrig støtte eller finansiere eller låne CoDA navnet til noget beslægtet formål eller fremmed foretagende, således at pengeproblemer, ejendom og prestige ikke skal aflede os fra vores primære åndelige mål.

7. Hver CoDA gruppe bør være fuldt selvforsynende, og afslå bidrag udefra.

8. CoDA bør forblive ikke-professionelt, men vores service kontor kan ansætte specialuddannede folk.

9. CoDA, som sådan, bør ikke organiseres; men vi kan nedsætte serviceudvalg eller komitéer direkte ansvarlige over for dem, de tjener.

10. CoDA har ingen mening om udenforstående emner; således bør CoDA navnet aldrig drages ind i offentlig debat.

11. Vores pr-politik er baseret på tiltrækning fremfor promovering; vi skal altid bevare personlig anonymitet i forhold til presse, radio og film.

12.Anonymitet er det åndelige fundament for alle vores traditioner, der til stadighed minder os om at sætte principper før personligheder

Translate »