Nyt fra bestyrelsen

Vi afholdt i dag møde i CoDAs bestyrelse og vi opgjorde økonomien, som ser fornuftigt ud alle steder. Men, vi aftalte at vi vil lave en opsparing til fremtidige udgivelse af dansksproget CoDA litteratur. Der er stadig et stykke vej, både økonomisk og i oversættelsesarbejdet.

Vi aftalte også at vi fremadrettet retter priserne på litteratur. Der vil komme ny prisliste snarest. Men, kan sige at en grundbog kommer til at koste 150,- fremover.

Vi talte om en bekymring over, at der bliver indledt af folk der ikke laver CoDA trin og derfor deler løsninger fra andre fællesskaber på møderne.

Vi aftalte at foreslå møderne at indskrive i deres mødetekst, der hvor man spørger til indleder næste gang. At “vi foretrækker at det er folk der laver CoDA trin, der indleder på møderne”.

Dernæst blev det rejst at der på møderne ind imellem sker, at nogen deler om ikke godkendt litteratur eller om løsninger der ikke er fra CoDAs program.

Vi foreslår derfor at møderne indskriver i deres mødetekst efter Cross-talk erklæring “På CoDA møder deler vi kun om CoDA godkendt litteratur og Vi deler kun CoDA program,  CoDA trin og CoDA traditioner. ”

Vi opfordrer også møderne til på næste forretningsmøde at tage op, hvordan de vil håndtere når cross-talk retningslinjerne ikke bliver overholdt. Vi blev enige om at det vil vi overlade til det enkelte møde at afgøre.

Referat og tidligere referater kan se her