Ledige serviceposter

Tony S og jeg Hans K har efter mange overvejelser besluttet at forlade vores poster i CoDA. For Tony’s vedkommende handler det om “informationsfaste”. Han har brug for en pause i sit livslange indre arbejde for at bearbejde og absorbere alle de redskaber og al den viden han har indhentet op gennem livet og give det plads til at integrere sig og blive brugbare. For mig, Hans K, handler det om at opstarten på CoDA var berigende og god, og at jeg har mistet energien på arbejdet lige p.t. da jeg har følt at opgaven blev for stor. Vi har derfor begge brug for en pause på ubestemt tid.

Derfor bliver en del serviceposter ledige i CoDA.

litterturansvarlig

Oversættelseansvarlig

Mødeansvarlig –

To poster i Hoved Service Gruppen indtil næste valg i oktober.

Hans K vil gerne fortsætte som hjemmeside redaktør. Men, vil gerne overlade ansvar for indhold til andre, gerne en gruppe, der sender det som skal ligges op.

Vi overlader det til jer at finde nye kræfter og så kontakte os for at få informationerne til at kunne overtage opgaverne.

Skriv på danmarkcoda@gmail.com

Litteraturnyt

Nu har den nye litteraturansvarlige kommet til og har fået bøgerne.

Alt skulle være sendt ud eller aftale om hvornår

Der har været lidt et puslespil omkring at få fundet ud af hvad der var sendt og hvad der manglede.

Har du bestilt og betalt for bøger, men ikke fået nogen eller hørt noget. Så kontakt litteraturansvarlige.

Kontaktoplysninger står på litteratursiden

Konference godkendt litteratur

På mange af møderne læser vi følgende sætning op

“På CoDA møder deler vi kun om CoDA godkendt litteratur”

Dette gør vi da vi på møderne vil holde fokus på CoDA programmet. Men, også for at beskytte nykommer mod den forvirring der kan være i at forstå mange forskellige løsninger

Hvad er så CoDA godkendt litteratur

Dette kan læses i denne pampflet fra CoDA.org her

Som det kan læses er konference godkendt litteratur skrevet af CoDA medlemmet og godkendt på konference.

Derfor er andre fællesskabers litteratur, uanset hvor godt det end er ikke CoDA godkendt og ikke det vi taler om på vores møder.

Vi foreslår en åbenhed for CoDAs program i stedet på vores møder og så gå til de fællesskaber, der bruger den anden litteratur og dele om den der.

Formiddagsmøder

Under Corona startede vi med formiddagsmøder klokken 10.30

Først tre dage om ugen og senere hver formiddag.

Der kommer et medlem hver dag og er klar til at lave møde. De fleste dage kommer der andre og der opstår møder. De fleste dage med et fornuftigt fremmøde. Nogen dage kommer der ikke nogen. Så, bliver mødet bare aflyst.

Medlemmet har tilbudt at være kontaktperson for dette møde og komme og vente et kvarter hver formiddag

Emnet er fast dagens tekst fra In This Moment Daily Meditation fra CoDA.

Så, nu er alle formiddagsmøder et møde med en kontaktperson, eget møde format og forretningsmøde den 1. hver måned.

Jeg skal minde om at alle kan starte et møde i CoDA. Hvis du synes der mangler et møde med et bestemt format, indhold eller tidspunkt. Så, kan alle starte et møde. Der er kun nogen krav til at bestemte ting skal læses op for at man kan kalde det er CoDA møde. Kan læses her.