Nyt fra bestyrelsen

Vi afholdt i dag møde i CoDAs bestyrelse og vi opgjorde økonomien, som ser fornuftigt ud alle steder. Men, vi aftalte at vi vil lave en opsparing til fremtidige udgivelse af dansksproget CoDA litteratur. Der er stadig et stykke vej, både økonomisk og i oversættelsesarbejdet.

Vi aftalte også at vi fremadrettet retter priserne på litteratur. Der vil komme ny prisliste snarest. Men, kan sige at en grundbog kommer til at koste 150,- fremover.

Vi talte om en bekymring over, at der bliver indledt af folk der ikke laver CoDA trin og derfor deler løsninger fra andre fællesskaber på møderne.

Vi aftalte at foreslå møderne at indskrive i deres mødetekst, der hvor man spørger til indleder næste gang. At “vi foretrækker at det er folk der laver CoDA trin, der indleder på møderne”.

Dernæst blev det rejst at der på møderne ind imellem sker, at nogen deler om ikke godkendt litteratur eller om løsninger der ikke er fra CoDAs program.

Vi foreslår derfor at møderne indskriver i deres mødetekst efter Cross-talk erklæring “På CoDA møder deler vi kun om CoDA godkendt litteratur og Vi deler kun CoDA program,  CoDA trin og CoDA traditioner. ”

Vi opfordrer også møderne til på næste forretningsmøde at tage op, hvordan de vil håndtere når cross-talk retningslinjerne ikke bliver overholdt. Vi blev enige om at det vil vi overlade til det enkelte møde at afgøre.

Referat og tidligere referater kan se her

Jule Unitydag 🎄

Søndag den 15/12 arrangerer Vanløsegruppen Jule Unitydag i kulturhuset Hyltebjerggård, Lindealle 33, 2720 Vanløse.

12-12.30 velkomst

12.30-13.30 Speak

13.30-15.00 Spisning (alle tager en ret med, vi overlader det til vores højere magt med koordinationen, så det du tager med er det rigtige)

15-16.30 Møde

16.30-17 fælles oprydning.

Kaffe, the, husleje er 7. tradition.

Alle er velkomne.

Nyt fra CoDA Danmark

Bestyrelsen mødtes i dag referat fra møde kan ses her

Som nyt der skal fremhæves, så vil der blive oprettet en servicegruppe, hvor hvert møde vælger en repræsentant. Første møde vil foregå på Zoom den 8/12-19 klokken 10.00.

Alle har mulighed for at deltage.

Mødet er stiftende og deltagerne vil lave retningslinjer for fremtidige møder der.

Bestyrelsen har kun påtaget sig ansvaret for at igangsætte det.